ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား
MotorCyclePage8Burmese

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး

မံုရႊာ

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Golden Crown Autoဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၀၀၅၂၄၄၃၂၊ ၀၉-၄၅၆၆၅၅၄၅၅၊ ၀၉-၄၅၆၆၅၅၄၆၆ ျမိဳ႔မေရႊဂူေက်ာင္းအေနာက္ေပါက္၊ သာစည္လမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္၊ မံုရြာျမိဳ႕။
၂.ကိုခ်က္ေဖာင္း ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၂၁၃၁၈၀၈၊ ၀၉-၄၂၂၁၃၁၈၀၈၊ ၀၇၁-၂၄၂၃၈၊ ၀၉-၂၄၅၀၈၉၈
အမွတ္(၆-၇၀)၊ ေနဇာလမ္း၊ ဘုန္းစိုးရပ္၊ မံုရြာျမိဳ႔။

မြန္ျပည္နယ္

ေမာ္လျမိဳင္

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Shwe Khine Soe Co., Ltd.
၀၉-၅၃၂၀၉၁၇၊
၀၉-၄၉၂၄၀၄၃၇၊
၀၅၇-၂၁၇၉၀၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၅၉၀၂
အမွတ္(၁၆)၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔။

<< နောက်သို့