အိုရီရင္တယ္(လ္)လီစင္္ကုမၸဏီလိပ္စာ

Contact Info
လိပ္စာအမွတ္ ၃၇ ၊ လသာလမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္မ်ား(၉၅-၁) ၃၈၁၅၄၆,
(၉၅-၁) ၃၈၂၁၉၀,
(၉၅-၁) ၃၉၅၅၃၄
ဖက္စ္(၉၅-၁) ၃၈၂၁၉၀
အီးေမးလ္လိပ္စာolcl.it@gmail.com
info@orientalleasing.com
olcl@mobmyanmar.com

ဆက္သြယ္ရန္
[contact-form-7 404 "Not Found"]